AUDEON s.r.o.
Ocelkova 643/20
198 00 Praha - Černý Most
Česká republika

+420 734 743 802 simon.kvicala@audeon.cz

Aplikace HEXPOL

Aplikace HEXPOL je společnou aplikací pro všechny Evropské a Asijské provozovny Hexpol, v níž jsou k nahlédnutí a exportu statisticky sledované informace. Výstupem v aplikaci jsou přehledné čárové grafy a tabulky statistik. Je možné sledovat chronologicky výsledné křivky pro výrobu konkrétní receptury na jedné lince. Cílem bylo jednoduché ovládání pracovníkem přímo na lince a zároveň možnost aplikaci využít pro kontrolu a řízení ze strany managementu.

Touto aplikací došlo k zavedení možnosti jednoduchého zobrazení na dotykové obrazovce, k možnosti předvyplnění filtrů, zkvalitnění katalogu výrobků a katalogu ingrediencí s funkčností vyhledávaní a dalších rozšířených funkcí. To vše s cílem zvýšit efektivitu práce na lince, efektivitu kontroly a řízení a snížení zahlcení pracovníků nevyžádanými informacemi jako například nutnost vícenásobného zadávání přihlašovacích údajů.

Nová aplikace HEXPOL přináší

  • Vyšší produktivitu práce pracovníků
  • Snížení času využitého zaměstnanci při práci na lince
  • Zefektivnění kontrolního procesu
  • Zlepšení použitelnosti grafů a statistik
  • Zkvalitnění práce s katalogem výrobků a ingrediencí
  • Přímý export certifikátu z výsledků měření
  • Podporu jednotného přihlašování ( Single Sign On )
  • Uživatelské rozhraní standardu HTML 5 s podporou JavaScriptu bez využití technologie Silverlight dovolující připojení pomocí libovolného prohlížeče a operačního systému


Hexpol Compounding