AUDEON s.r.o.
Ocelkova 643/20
198 00 Praha - Černý Most
Česká republika

+420 734 743 802 simon.kvicala@audeon.cz

KRIHAP - Aplikace pro organizaci a řízení havarijních a krizových plánů

Tato aplikace slouží jako Document Management System podporující funkce:

 • Řízení automatizace
 • Metadata dokumentů
 • Vyhledávání (napříč metadaty, fulltexotvé nebo kombinace obou)
 • Stromové filtrování dokumentů (napříč metadaty)
 • Automatické řízení referencí použitých v dokumentech
 • Notifikace o změnách v dokumentu
 • Notifikace o nadcházejícím ukončení platnosti dokumentu
 • Notifikace o ukončení platnosti dokumentu
 • Přihlášení
 • Single sign on pro interní uživatele před MS AD
 • Verzování dokumentů

Součástí je také off-line přístup ke krizovým a havarijním plánům pomocí MS Outlook nebo Microsoft SkyDrive Pro. Off-line řešení je k dispozici prostřednictvím notebooku nebo tabletu. Řešení umožňuje každodenní synchronizaci krizových a havarijních plánů pomocí Microsoft SkyDrive Pro.

Mezi další podporované funkce patří:

 • Evidence kontaktů a uživatelů
 • Definice skupin kontaktů
 • Přístup pro externí uživatelé k vybraným dokumentům
 • Přístup řízený autorizací
 • Reportování - přehled dokumentů s nadcházející a ukončenou platností, přehled uživatelských přístupů, přehled změn externích kontaktů, ...
 • Exporty
 • CMS
 • Nápověda v podobě Wikipedia
 • Integrace - bezpečné rozhraní pro synchronizaci dokumentů uložených v SAP EP


Techniserv


IBA CZ