AUDEON s.r.o.
Ocelkova 643/20
198 00 Praha - Černý Most
Česká republika

+420 734 743 802 simon.kvicala@audeon.cz

Microsoft SQL Server

Datové služby

Návrh a vývoj databázových aplikací za použití prostředků jazyka Transact-SQL, CLR modulů, služeb XML s využitím technologií Service Broker, Notification Services.

Design vysoce dostupných řešení za použití Database-Mirroring, Log-Shiping a Clusterových řešení, definice strategií pro zálohu, obnovu a disaster recovery velkých objemů dat.

Ladění výkonů a spolehlivosti, řešení problémů se zamykáním a blokováním transakcí.

Příklad

  • Řešení havarijního stavu s výkonnostními problémy databáze pro společnost HexPol.

Integrační služby

Návrh a vývoj integračních balíčků včetně tvorby vlastních doplňků pro přístup k proprietárním datům nepodporovaných systémů, vlastních transformačních kroků a skriptových akcí.

Návrh architektury balíčku jejich uložení systému pravidelného spouštění, ošetření chyb a definice oprávnění.

Re design stávajících integračních řešení za účelem navýšení výkonu nebo přizpůsobení novým podmínkám.

Příklad

  • Integrace dat z Active Directory, seznamu aplikace SharePoint a databáze SQL, jejich transformace a výstup do aplikace SharePoint jako součást řešení pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Služby sestav

Návrh a tvorba sestav a rozšíření aplikace Reporting Services pro vlastní systém autentizace uživatelů a správy oprávnění, přístupu k ve výchozím stavu nepodporovaným typu dat a vlastních atomizovaných visuálních prvků.

Návrh architektury nativních řešení i řešení integrovaných do portálu SharePoint, řešení rozkládání výkonu a integrace nástrojů a prohlížečů Reporting Services do jiných aplikací Desktop i Web.

Ladění výkonů sestav a odezvy provozního prostředí

Příklad

  • Vytvoření vlastního autentizačního mechanismu SSO pro nativní aplikaci Reporting Services, ladění výkonu sestav využívajících heterogenní data za podpory tvorby vlastních prvků pro přístup k datům.

Analytické služby

Návrh, architektura a vývoj řešení BI od koncepčního stanovení měr, dimenzí a struktury kostek, přes vytváření vlastních ukazatelů KPI, definice Write-Back segmentů, napojení na data v reálném čase, tvorbu dashboardů a jejich integraci do portálu SharePoint, návrh a integraci s jinými uživatelskými aplikacemi.