AUDEON s.r.o.
Ocelkova 643/20
198 00 Praha - Černý Most
Česká republika

+420 734 743 802 simon.kvicala@audeon.cz

SharePoint

Jedná se o těžiště činnosti společnosti.

Návrh architektury implementace řešení na platformě SharePoint včetně rozsáhlých a geografických rozložení farem, návrh integrace s produkty třetích stran a portfoliem aplikací společnosti Microsoft.

Návrh a tvorba řešení přizpůsobených komponenty z vlastní produkce on v oblasti autentizace a správy externích uživatelů, pracovních postupů (workflow), vlastních datových typů a typů souborů, řízení oprávnění na základě metadat, synchronizace profilů uživatelů se statickými i dynamickými daty (například SAP), design a implementace vlastních služeb a komponent prostředí SharePoint na míru zákazníkovi a řešené oblasti.

Podpora stávajících řešení na platformě SharePoint, řešení nestandardních stavů, migrace, poškození dat, importy nebo exporty velkých objemů dat, hromadné změny v datech a výjimky v chování aplikace.

Vlastní vývoj

  • Komponenty pro BDC (Business data catalog) sloužící k synchronizaci profilů uživatelů s webovou službou a úložištěm XML dat, CSV, pomocí WebDAV a
  • Tvorba vlastních datových typů pro uchování výkresové dokumentace a komplexních popisných struktur pro protokoly o technických zkouškách
  • Vlastní komponenty pro work-flow umožňující přímé čtení a zápis údajů do proprietárních systémů, práci s GIS informacemi
  • Komponenty rozšiřující základní funkčnost správy kontaktů o vazbě ke společnostem, mezi společnostmi a dokumenty obchodních vztahů
  • Služba pro integraci knihoven dokumentů formou pravidelné replikace se systémy třetích stran prostřednictvím protokolů WebDAV
  • Nástroje pro přenos dat ze seznamů SharePointu v reálném čase do databáze k dalšímu zpracování a reporting výstupů pomocí integrace Reporting Services

Příklady

  • Systém krizového a havarijního plánování společnosti pro zákazníka společnost IBA CZ
  • Portálové řešení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
  • Projekt studentských týmů, spolupráce privátního sektoru a vysokých škol pro Fakultu strojní Vysoké školy Báňské v Ostravě