AUDEON s.r.o.
Ocelkova 643/20
198 00 Praha - Černý Most
Česká republika

+420 734 743 802 simon.kvicala@audeon.cz

Školení SQL Server

AUD 10190 - SQL Server 2008 R2 / 2012 Optimalizace výkonu

Třídenní školení zaměřené na pochopení interních procesů SQL serveru 2008 a 2012, zpracování dotazu na nízké úrovni. Manipulaci SQL serveru s daty ve fyzické a logické paměti. Struktura datových souborů a jejich optimalizace. Využití znalostí datových struktur pro návrh uspořádání datových objektů. Vhodný návrh dotazů a práce optimalizátoru. Pomůcky pro volbu prováděcího plánu a „HINT“ optimalizátoru. Ukázka změny prováděcího plánu zahrnutím třídících klauzulí nepodporujících pipe-line do dotazů. Předvedení cache prováděcích plánů a příkazů pro zmražení prováděcího plánu resp. jeho odstranění z cache. Práce s SQL Profilerem a Performance Monitorem. Další nástroje pro podporu ladění výkonu SQL Serveru. Detailní význam ukazatelů čítačů Výkonu při ladění instance SQL Serveru. Přesný význam Dynamických pohledů a praktické dotazy, které je využívají pro monitorování činnosti serveru.

Obsah školení

 • SQL Server 2012 - vnitřní fungování a mechanizmy
 • Indexy
 • Optimalizace SQL dotazů
 • Návrh a optimalizace indexace
 • Rozdělení datových objektů (Partitioing)
 • Archivace dat
 • Nástroje ladění výkonu serveru
 • Nástroje pro monitorování
 • Novinky a vylepšení SQL Server 2012 s vlivem na výkon
 • Stránkované sady výsledků
 • Otázky a odpovědi


Autocont


MOC 10776 - SQL Server 2012 - I.

Pětidenní školení představující SQL Server 2012 a popisující logický návrh tabulek, indexů, plánů dotazů a dalších možností SQL Serveru 2012. Školení může sloužít také jako příprava na zkoušku 70-464: Developing Microsoft SQL Server 2012 Databases.

Součástí školení jsou také souhrnné procvičení získaných znalostí na praktických situacích z problematiky zákazníka, demonstrace výhod a nevýhod normalizace pro různé typy využití databáze a další praktické úkoly.

Obsah školení

 • Úvod do problematiky SQL Serveru 2012 a jeho nástrojů
 • Práce s datovými typy T-SQL
 • Návrh a vytváření tabulek
 • Zajištění datové integrity prostřednictvím Omezení
 • Plánování indexů pro SQL Server 2012
 • Implementace tabulkových struktur v SQL Serveru 2012
 • Čtení prováděcích plánů SQL Serveru 2012
 • Zvýšení výkonu databáze pomocí Neclusterovaných indexů
 • Návrh a implementace pohledů
 • Návrh a implementace uložených procedur
 • Slučování dat a předávání tabulek jako parametru
 • Návrh a implementace uživatelem definovaných funkcí
 • Vytváření aplikací SQL Serveru 2012 pro vysoce konkurenční použití
 • Ošetření chyb v kódu T-SQL
 • Reakce na manipulaci s daty prostřednictvím spouští
 • Implementace řízeného kódu v SQL Serveru 2012
 • Ukládání XML dat v SQL Serveru 2012
 • Dotazování XML dat v SQL Serveru 2012
 • Práce s prostorovými daty v SQL Serveru 2012

AUD 10189 - SQL Server 2012 - II.

Třídenní školení jehož součástí je souhrnné procvičení získaných znalostí na praktických situacích z problematiky zákazníka / Předvedení vlivu dostupných prostředků na jejich využití a na výkon aplikace / Ukázka změny prováděcího plánu zahrnutím třídících klauzulí nepodporujících pipeline do dotazů / Předvedení cache prováděcích plánů a příkazů pro zmražení prováděcího plánu resp. jeho odstranění z cache / Práce s SQL Profilerem a Performance Monitorem nad aplikací zákazníka / Provedení analýzy jednoho úzkého hrdla aplikace z hledisek dle modulu 4.

Obsah školení

 • Architektura a struktury SQL Serveru
 • Zpracování dotazu z hlediska infrastruktury SQL Serveru
 • Monitorování činnosti SQL Serveru 2012
 • Práce s výsledky a daty získanými monitorováním
 • Doporučené postupy ladění SQL Serveru 2012
 • Praktické ukázky uvedených postupů na systémech zákazníka ve vývojovém nebo testovacím prostředí


AveSoft